Šesta namestitev Claro Premedia v Sloveniji

posted in: Elpical | 0

claro interface

Podjetje Visistem je v decembru 2015 izvedlo že šesto namestitev sistema Claro Premedia v Sloveniji.

Claro Premedia v Sloveniji uspešno tržimo in vzdržujemo že 6 let. Od leta 2010 do danes so naše stranke uspešno premagale ozka grla ročne obdelave fotografij tako za tiskane kot za spletne medije.

Sistem je omogočil strankam kakovosten in hiter prehod na avtomatizacijo. Večino fotografij se obdela polavtomatsko, kar pomeni, da operater preveri kakovost obdelave in izvede zadnje popravke na fotografiji pred samo pretvorbo v izhodni format. Fotografije se avtomatsko sortirajo na podlagi IPTC podatkov ali zapisa v imenu datoteke. S takim načinom dela lahko uporabnik poskrbi, da vsaka fotografija prispe v končni izdelek obdelana s pravimi nastavitvami, izrisano masko, velikostjo in v formatu.

S tem smo samo potrdili kakovost sistema in enostavnost integracije v različne redakcijske sisteme založniških hiš.

Reference: Časnik Finance, Delo, Dnevnik, Gorenjski glas, Primorske novice, Set